ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хөдөөгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн харилцан итгэлцэл, хамтран ажиллах сонирхолыг дэмжиж, хоршоолол хөгжих таатай орчинг бүрдүүлэхэд оршино.banner

Хөдөө аж ахуйн биржийн сургалтанд хамрагдсан хоршоологчид "Говь ХК"-ийн үйл ажиллагаатай танилцлаа.